gdzie po ACn z regulatorem 3P?

Mam pytanie gdzie w kraju można kupić MEGA ACn x/x/x oraz JETI 3P?
Reply to
ski2000
Loading thread data ...
Megi chyba najtaniej w Model Making w Krosnie a Phasory w Model Centrum w Krakowie
Reply to
Adam Galat
U¿ytkownik napisa³...
W ModelMaking maj± silniki i regulatory, ew. w ModelPartner u p. L.Jury. Silniki chyba tañsze w ModelMaking, regulatory ró¿nie, zale¿y od typu. Pozdr Krzysiek
Reply to
Krzysiek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.