Grupa schodzi na psy czy jak ?????

Witam
od jakiego¶ czasu czytam wszystko
i patrze ze nerwy coraz czesciej puszczaja
bylem dumny ze naleze do grupy modelarzy i jak na innej grupie mnie jechali
to chwalilem sie ze na grupie modelarskiej jest super i ludzie sa pelni
wyrozumialosci
duma mnie rozpierala
kazdy ma problemy:
jak nie z wirusami (teraz bardzo czesty problem)
to zle ulozyl pytanie bo chcial zadrwic na forum z grupy
a i w domu sie nie uklada to sie na grupie wydurnia
ale zeby odrazu z nerwami i takimi tekstami panowie
modelarz powinien miec cierpliwosc
tak wiec prosze o opanowanie
Reply to
Marek
Loading thread data ...
Nie moge byc opanowany. Brak kropek i przecinków mnie zabija... ;)
Lestat
Reply to
Piotr 'Lestat' Puchowski
U¿ytkownik "Marek" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomoœci news:bknk5k$pmp$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
a ja od dluzszego czasu przeszedlem w sdtan nieaktywny na tej grupie bo przestalo byc tak jak 3-4lata temu.. pozdr szp
Reply to
Szymon A.J. Pudlik
Raaany, jak mnie wpieniaja takie biadolenia takich starych cioć... A nie wpadles na to, ze moze teraz jest "gorzej" bo tacy jak Ty "przechodza w stan nieaktywny" i daja wieksze pole do popisu jakims baranom? 4 lata temu? Tzn, ze grupa byla "dobra" tylko przez rok od powstania? Ech.....
Lestat
Reply to
Piotr 'Lestat' Puchowski
Spokojnie, idzie ni¿, wieje halny i ludzie nerwowe. Nawet siê po¶mia³em z "dyskusji" w po¶cie bezpo¶rednio poni¿ej. Jeden napisze co¶ ma³o precyzyjnie, drugi odbierze to inaczej ni¿ zamys³ pisz±cego i gotowa "spirala zbrojeñ" Trzeba by liczyæ do 10 przed odpowiedzi± na post, póki pogoda siê nie ustabilizuje.
Reply to
Piotr Dmitruk
Nic dwa razy sie nie zdarza jak mówi wiersz naszej noblistki... Zgodnie ze znanym prawem ilo¶æ przeradza sie w jako¶æ i odwrotnie . Mo¿na wiec sformuowaæ zarysy wzoru wg ,którego przebiega to zjawisko -dotyczy to g³ównie zjawisk RC
Tak wiêc q1 x c1 = Q2 xC2
gdzie Q ,q- jako¶æ C,c ilo¶æ
rosn±ce indeksy oznaczaj± kolejne lata
Wed³ug tego pesymistycznego wzoru tak to bêdzie trwa³o do czasu kiedy " Qn" dojdzie do asymptoty 0. Oczywistym jest ,¿e "Cn" d±¿y do poziomej ósemki, a ta jak wiemy jest dostêpna po wielu godzinach æwiczeñ. "Q" jest funkcj± IQ ale to ju¿ inna bajka... W ów czas ten wzór przeniesie nas w okres pierwocin kiedy to by³o nas nieskoñczenie ma³o ale "q" d±¿y³o do absolutu . ¯ycie pokazuje ,¿e na prawdê nic nie jest nieskoñczenie dobre lub nieskoñczenie z³e........ A wiêc nale¿y spodziewaæ siê ,¿e obie strony równania odzwierciedl± realny poziom intermodelarstwa dla danego kraju funkcji dostêpno¶ci do sprzêtu komputerowego oraz cen us³ug e-sieci, kiedy ró¿nica arytmetyczna warto¶ci c,C -q,Q nie przekroczy asymptoty 10. Prawdê mówi±c warto¶æ asymptoty powinni okre¶liæ internauci z grupy dyskusyjnej "socjologia.pl"
I jeszcze jedna wa¿na informacja. Pad³o s³owo "pozioma ósemka". W wypadku Ósemki Kubañskiej nale¿y stronê równania po której nie wystêpuje pomno¿yæ przez 2 ,za¶ w przypadku "inw.Ósemka Kubañska"przez 3 by równanie by³o prawdziwe .
Ps :do Królewskiej Akademii Nauk w Sztokholmie - mój nr konta to PKO SA IIo Kraków 125647856478852 Swift Code 23665 i prosze nie zwlekaæ !! No!
Reply to
Roman B
Raaany, jak mnie wpieniaja takie biadolenia takich starych cioæ... A nie wpadles na to, ze moze teraz jest "gorzej" bo tacy jak Ty "przechodza w stan nieaktywny" i daja wieksze pole do popisu jakims baranom? 4 lata temu? Tzn, ze grupa byla "dobra" tylko przez rok od powstania? Ech.....
Ja Cie nie obrazam. Zastanawiales sie dlaczego przeszli w "nieaktywny" ? Nie wiem czy wtedy byles na grupie, po nicku nie kojarze, no ale trudno... pozdr
Reply to
Szymon A.J. Pudlik
Słucham, dlaczego? Na p.r.m jestem od ponad dwóch lat, na newsach prawie 7 lat. I przez te 7 lat na roznych grupach bylem, na roznych z rozna czestotliwoscia sie udzielalem i nigdy, nigdzie "nie przechodzilem w stan nieaktywny". Z zainteresowaniem poslucham. Lestat
Reply to
Piotr 'Lestat' Puchowski
Oj Szymon. Po pierwsze jednak obra¿asz. Po drugie, wyt³umacz mi jak± Roman ma mo¿liwo¶æ powstrzymaæ tych "baranów" (czy mo¿e te "barany") ? Czy Twoje rozumowanie opiera siê na za³o¿eniu, ¿e im wiêcej postów od do¶wiadczonych modelarzy tym "barany" bêd± potulniejsze ? Mo¿e, ale niekoniecznie. Tylko nie zrozumcie mnie opatrznie, ja te¿ chcia³bym widzieæ na grupie jak najwiêcej cennych, bo bogatych w informacje i do¶wiadczenie, postów osób takich jak Roman. Ja stosuje proste narzêdzie na ignorowanie "baranów" - killfile. Nie wiem jak by³o kilka lat temu, ale grupa (w szczególno¶ci archiwum) jest dla mnie wci±¿ cennym ¼ród³em wiedzy.
Pozdrawiam, Radek Pilski
Reply to
Radek Pilski
Czesc to znowu ja Zapowiada sie na niezla awanturke. Moze jakies maly konkors na ilosc koncowa postow. Na razie jestem nr 10. Moj typ to 44. Przylaczcie sie Klejowonch
Reply to
Burzymor Maria Stanislaw Kubas
Ja nale¿ê do tych "nowych" i nie pamiêtam, jak by³o dawniej, ale i tak porównanie tej listy z innymi w polskim necie daje pojêcie, ¿e jest to jedna z najkulturalniejszych i basta. A ¿e czasem pojawi siê jaki¶ burak, to trudno. Niestety, internet trafi³ nam ju¿ pod strzechy (i, co mnie najbardziej wkurza, w ³apy analfabetów :)), i pewnych procesów zatrzymaæ siê nie da. Grunt to robiæ swoje i nie dawaæ siê wszechogarniaj±cemu nasz kraj buractwu (wiem co piszê, pó³torej roku mieszkania w Nowej Hucie wpedzi³o mnie w nerwice i pozbawi³o ca³kowicie wiary w przysz³o¶æ rodzaju ludzkiego). Art
Reply to
Artur Osikowski
No i o to własnie chodzi. A nie o "przechodzenie w stan nieaktywny" bo to smieszne jest...
Lestat
Reply to
Piotr 'Lestat' Puchowski
.....
....
Wydaje mi sie, ze "stan nieaktywny" jest stanem aberacji umyslowej. Grupa jest na tyle fajna i ciekawa zeby ja sobie poczytac, ale pisza na niej tacy buracy i takie nudne posty, ze nie warto sie na niej udzielac? Redakcja doradza zimna kapiel.
PS. Wczoraj w CSM widzialem mlodego (bardzo mlodego) czlowieka kupujacego model (podobno atrakcje lotniska w Wilanowie). Pol obslugi gryzlo sie w jezyk, a drugie pol szukalo grubej balsy zeby chamskiemu gnojowi dac w leb. Elementarny brak wychowania smarkacza byl porazajacy. Moj postulat - ARC, ARF itp. powinny byc zakazane w ogole lub przynajmniej ponizej 30 roku zycia. Zima spedzona na szlifowaniu i klejeniu listewek zapewne nauczyla by kandydata na modelarza pokory lub zniechecila do tego milego hobby.
Reply to
Krzysztof J. Choroszko
Te¿ jestem stosunkowo nowy na tej grupie (pewnie ok. 5 m-cy), jednak od kilku lat czyta³em i udziela³em siê na innych. Dotychczas zwykle wczesniej czy pó¼niej przestawa³em czytaæ inne grupy, bo wszechobecne na nich chamstwo i kompleksy pisz±cych skutecznie przes³ania³y sprawy merytoryczne. Przewa¿nie przyczyn± tzw. kwasów jest zbyt du¿a ilo¶æ uczestników grupy uwa¿aj±cych, ¿e ich zdanie jest jedynie s³uszne, choæ w³a¶ciwie to tylko jedna z wielu przyczyn. Niestety klawiatura przyjmie wszystko i ton wypowiedzi wielu osób znacznie odbiega, od tego, co takie osoby by³yby w stanie powiedzieæ rozmówcy w oczy. Jednak podobnie jak przedmówca uwa¿am t± grupê za wyj±tkowo kulturaln± i pomocn±. Czytanie i uczestniczenie w poszczególnych w±tkach pozwala mi stale poszerzaæ wiedzê w interesuj±cym mnie ostatnio temacie. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Tak sobie teraz u¶wiadomi³em, ¿e grupa ta jest unikalna choæby z tego powodu, ¿e wiêkszo¶æ jej uczestników nie wstydzi siê podpisywaæ imieniem i nazwiskiem :)
Reply to
Artur Osikowski
Ja to odbieram tak, ¿e te osoby po prostu nie maj± powodu wstydziæ siê za swoje s³owa :) Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Cos slaba ta dzisiejsza mlodziez...... byle co juz ich zabija :-)
Sloneczne pozdrowienia
Alex
Reply to
rcflight
Młodzież... oj hihi, dzieki, dzieki :) Lestat
Reply to
Piotr 'Lestat' Puchowski
Hmmmm... jesli jestes z mojego pokolenia to nie psuj nam, dinozaurom, opinii :-)
Alex
Reply to
rcflight
U¿ytkownik "Piotr 'Lestat' Puchowski" snipped-for-privacy@l.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@l.pl...
[...]
Sa w zyciu chwile, gdy na jakis czas nalezy cos odlozyc by zajac sie czyms innym. Ci, ktorzy tak robili wiedza co mam na mysli. Na tym forum kiedys sie udzielalem bardzo czesto. Zbacz prosze w archiwum. Na m.org.pl jest kilka moich artykulow, troche zdjec, etc. Ale po prostu nie mialem jak dalej tego kontynuowac. Nie bede wysluchiwal takeigo traktowania, a musze poweidizec, ze wlnie rpzez takie watki wiele ludzi przeszlo we wspomniany stan i zaglada tu tylko czasem. A szkoda..
Pozdrawiam, Szymon Pudlik.
Reply to
Szymon A.J. Pudlik

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.