Honney Bee - drgawki

Witam!
Honney Bee coś mi zachorował , latałem nim i było wzystko ok, ale po ok 2 h
lotów, zaczął strasznie drżeć , jest to na tyle silne że model zaczyna falować
i trzeba lądować bo by się rozsypał . Wcześniej tego zjawiska niebyło.
Wymieniłem łopaty i nic, wymieniłem snapy i nic, o co tu chodzi??? Chyba chce
mnie zniechęcić do heli i zmusić do powrotu do samolotów i szybowców. Jest też
iinny problem, mianowicie poprzednio latałem pod sufitem a teraz podleci na
50cm i kiszka nic wyżej??
I to tak z dnia na dzień!!
P.S czy 2 li-pole można zastosować do E-skay-a z odbiornikiem?? I czy można
zastosować do tego samego modułu 8cell??
Reply to
michals
Loading thread data ...
Witam,
A nie odpadlo cos od glowicy? Jest ona dobrze wywazona? Nie przestawil sie moze kat zaklinowania lopatek stabilizatora? £opaty masz wywazone? Moze latales na niewywazonych i wybily sie lozyska... To tylko sugestie i pomysly, ktore warto sprawdzic.
Pozdrawiam,
Szymon
> Witam! > Honney Bee co¶ mi zachorowa³ , lata³em nim i by³o wzystko ok, ale po ok 2 h > lotów, zacz±³ strasznie dr¿eæ , jest to na tyle silne ¿e model zaczyna falowaæ > i trzeba l±dowaæ bo by siê rozsypa³ . Wcze¶niej tego zjawiska nieby³o. > Wymieni³em ³opaty i nic, wymieni³em snapy i nic, o co tu chodzi??? Chyba chce > mnie zniechêciæ do heli i zmusiæ do powrotu do samolotów i szybowców. Jest te¿ > iinny problem, mianowicie poprzednio lata³em pod sufitem a teraz podleci na > 50cm i kiszka nic wy¿ej?? > I to tak z dnia na dzieñ!! > P.S czy 2 li-pole mo¿na zastosowaæ do E-skay-a z odbiornikiem?? I czy mo¿na > zastosowaæ do tego samego modu³u 8cell?? > > -- > Wys³ano z serwisu OnetNiusy:
formatting link
Reply to
Szymon_Shaggy
Hej!
A latasz z podwoziem treningowym? Mo¿e za du¿e?
___ Pozdrawiam £ukasz 'Dzozi' Studniarz
formatting link

Reply to
Dzozi
U¿ytkownik "michals" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Hej
A jak masz przykrecone lopaty ?? poluzuj sworznie na tyle aby same sie ustawily .
Pozdrawiam
Andrzej
Reply to
Andrzej Kostkiewicz
Dzięki udało sie doprowadzić do poprzedniego stanu problemem były ZA SŁABO DOKRĘCONE ŁOPATY!!!! mam teraz inny kłopot wlnąłem zamaszyście w ściane i rozsypałem łożysko w tarczy sterującej - ma wymiary chyba 17*7*4 niepamiętam dokładnie bo jestem w pracy jest to pozycja 21 lub 20 w instrukcji.
Reply to
michals

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.