[KUPIĘ]aparatur

Kupię nadajnik conajmniej cztero-kanałowy, koniecznie z mikserem do
samolotów typu delta oraz możliwościa podłączenia do kompa - do 300zł
Reply to
turek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.