instrukcja odbiornika MPX Micro IPD 7

Witam,
Szukam angielskiej lub polskiej instrukcji do odbiornika Multiplex Micro
IPD 7. Niestety na stronie multiplexa znalazłem jedynie wersję
niemiecką, a nie wiem jak ustawić położenia "fail safe".
Pozdrawiam,
Michał
Reply to
Michal
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Michal" snipped-for-privacy@wywalto.wp.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:e6kipl$1rm$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Bardzo prosto. Ustawiasz przy pomocy nadajnika stery w takich po³o¿eniach jak chcesz ¿eby by³y po zadzia³aniu fail safe i z zwierasz na moment wejscie DM (trzecia koñcówka w gnie¼dzie zasilaj±cym) przy pomocy do³aczonej do odbiornika zworki, lub specjalnego kabelka z przyciskiem sprzedawanego odzielnie. Mo¿na to programowaæ wielokrotnie, ale odbiornik nieodwracalnie traci funkcje "miêkkich serw". Nowy odbiornik po wy³aczenu nadajnika ma serwa "miêkkie" tzn mo¿na dzwignie przestawiæ rêk± tak jak przy wy³aczonym serwie. Po zaprogramowaniu fail safe serwa ustawiaja sie w ustalonym po³o¿eniu i nie mo¿na ich przestawiæ bez wy³aczenia zasilania. Nie da sie ju¿ przywróciæ stanu takiego jak w nowym odbiorniku, mo¿na tylko zaprogramowæ inne ustawienia fail safe.
Pozdrawiam
Micha³
Reply to
invalid unparseable
Witam,
Dzięki wielkie za instrukcję. Rzeczywiście mój odbiornik teraz ma "miękkie serwa" - przynajmniej teraz wiem że to taka jego funkcja :)
Pozdrawiam serdecznie, Michał
Reply to
Michal
Witam,
a ma to jakikolwiek sens? Było to celowo tak zaprojektowane i jest jako takie opisane w instrukcji?
Pozdrawiam Piotr
formatting link
Reply to
Piotrp_de
U¿ytkownik "Piotrp_de" <piotrp snipped-for-privacy@vp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Sens ma taki ¿e jak model wyl±dyje w przygodnymtereni i jakas si³a dzi³a na ster i serwo nie mo¿e go pokonaæ, to mize sie ono spaliæ. a tak po wy³aczeniu nadajnika serwo nie pobiera pr±du. Dzieki IPD serwa nie szaleja pomimo wy³aczonego nadajnika. Nie jest to jaka¶ specjalnie przydatna funkcja, raczej pozytywna cecha. W instrukcji tez jest napisane, przynajmniej w angielskiej, po niemiecku nie umiem.
Micha³
Reply to
invalid unparseable

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.