Klapolotki w MC 4000

Witam
Może ktoś ma pomysł jak ustawić klapolotki w MC 4000?
Wersja oprogramowania niemiecka.
Model zaprogramowany tak:
1-quer
2-hohe
3-gas
4-seite
5-quer
i powyższe przypisane do drągów A,B,C,D
działa poprawnie.
Po zmianie 1 i 5 z quer na flaperon oraz przyporządkowaniu suwaka E na
flap (bo flaperon nie występuje w opcjach) niestety żadnych efektów.
Próbowałem różnych ustawień (spoilerów, baterflaji i innych), ale chyba
czegoś nie robię lub robię coś źle bo skutki są marne.
Reply to
Norbert
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Norbert" ...
I s³usznie. Wszak suwakiem chcesz regulowaæ klapy (docelowo raczej lepiej pomy¶l o przyporz±dkowaniu ich do prze³±cznika, a nie do suwaka)
Natomiast flaperon to mikser i serwo mo¿esz przyporz±dkowaæ do wyj¶cia miksera.
Prawdopodobnie masz albo po prostu krzyw± dal wej¶cia "klapy" w tych mikserach ustawion± na 0,0,0 (takie jest o ile pamiêtam domy¶lne dla klap). Jest te¿ szansa, (ale mniejsza) ¿e wy³±czone jest wej¶cie do miksera (AUS).
Powinno pomóc. A jakby dalej by³y k³opoty - dzwoñ.
Pozdrawiam,
Kaper
formatting link

Reply to
Kaper
W dniu 2006-03-29 21:04, Kaper napisał:
Dokładnie tak było - jakie to proste (jak się wie:-))
Kaper dziękuję za pomoc.
Reply to
Norbert
U¿ytkownik "Norbert" ...
Siê robi³o - siê pamiêta (no, ale lepiej siê zaasekurowaæ "o ile pamiêtam"). Teraz te¿ ju¿ bêdziesz pamiêta³ :)
Nie za ma co. A wszystkim u¿ytkownikom 4000czki i innych MPXów serdecznie polecam materia³y ze strony Mike'a Shellima:
formatting link
formatting link

Reply to
Kaper

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.