klej polimerowy bunacol, tytan

Witam
Czy kto¶ uzywa³ kleju bunacol lub tytan do depronków?
Niestety dragona, dorexa czy kleju f. bison
nie mogê niegdzie poszukaæ a w sklepach
gdzie szuka³em by³ w³a¶nie tylko klej uniwersalny
bunacol lub tytan.
Pozdrawiam
Darek
Reply to
Predator
Loading thread data ...
Klei³em na bunacol i IMO niczym nie ró¿ni siê od dragona i innych uniwersalnych polimerowych.
Pozdrawiam Skazoo
Reply to
skazoo o2
¿aden klej polimerowy nie "wgryza siê" w styropian czy depron wiêc mo¿na spokojnie nimi kleiæ. Bunacol, Bunacar -A.....i inne polecam
Reply to
bassteq
U¿ytkownik "bassteq" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:cqu4ql$mau$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Z mojego do¶wiadczenia odradzam klejenie tymi glutami elementów pracuj±cych. Roz³a¿± siê szczególnie te dzia³aj±ce na skrêcanie i zginanie. Dopóki klej jest elastyczny, to jako¶ to siê trzyma. Po mocniejszym stwardnieniu konstrukcja mo¿e ulec autodestrukcji.
Reply to
Jaroslaw Manek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.