Tytan kontra elektron

Witam,
Szukam informacji n/t w³a¶ciwo¶ci mechanicznych tytanu i elektronu. Google
kiepsko zeznaj± i daj± mnóstwo informacji ale o elektronie cz±stce
elementarnej, a nie elektronie stopie metali.
Sypniecie jakimi¶ informacjami / namiarami?
Pozdrawiam,
Darek ¯o³na
Reply to
Dariusz Zolna
Loading thread data ...
Tu jest kilka różnych stopów tego elektronu:
formatting link
?bassnum=MMAZ64
formatting link
?bassnum=MMAZ66
formatting link
Reply to
KA
U¿ytkownik "KA" snipped-for-privacy@b.c napisa³:
S± te¿ ró¿ne stopy tytanu, wiêc jest to czego potrzebujê.
Pozdrawiam, Darek ¯o³na
Reply to
Dariusz Zolna

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.