Szukam informacji nt. kowarek

Witam wszystkich!

Po raz pierwszy pisze na ta grupę. Jak w temacie, szukam info nt. kowarek.

Czy po amerykańsku to będzie "rotary swaging"?

Reply to
theStachoo
Loading thread data ...

theStachoo <1@2.3> napisał(a):

Witam Według słownika WNT kowarka - swaging machine. Zweryfikuj, wpisując w google.

Reply to
PL_(N)_umber_One

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.