konserwacja silników spalinowych

Witam! Czy ktoś używał do konserwacji modelarskich silników spalinowych preparatów firmy Chemsearch? Konkretnie chodzi mi o "YIELD" oraz "NC-123 EXTRA". Pozdrawiam. Mariusz.

Ps. Z premedytacją nic nie pisze na ich temat. Ci co używali w/w preparaty będą je znać.

Reply to
Mariusz
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.