Łódź patrolowa z filmu Czas Apokalipsy- poszukiwana!

Witam serdecznie kolegów.
Jak w temacie oczywiście chodzi o info, zdjęcia. Na plany to chyba szans nie ma
już kiedyś wałkowałem ten temat i zrobiłem Swifta to taki większy odpowiednik.
Tej plastykowej łodzi z filmu Czas apokalipsy.
MOże ktoś gdzieś natknął się na coś podobnego.
Zima idzie czas planować jakieś nowe dłubanie.
Pozdrawiam z Krakowa
Grzegorz
Reply to
milk35
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.