Mas Model & Czech Republic

Witam
Widzia³ kto¶ mo¿e ofertê firmy Mas Model w ostatnim Modelarzu ?? Czy ceny na
MVVS'y nie wydaj± siê wam za niskie ??? a mo¿e nie zawieraj± Vatu o którym
Panowie z masModelu nie wspomnieli?. Je¶li ceny s± prawdziwe to tylko
przyklasn±æ i pogratulowaæ , no i oczywi¶cie zamawiaæ.
Mo¿e kto¶ wie gdzie warto siê udaæ najlepiej do naszych po³udniowych
s±siadów czechów czy s³owaków na zakupy modelarskie ? Zna kto¶ jaki¶ sklep
gdzie tanio mo¿na kupiæ takie akcesoria jak:
silniki spalinowe, elektryczne, folie, bowdeny, koñcówki i inne drobiazgi,
¿ywice epoxy e.t.c. Mo¿e co¶ w Ostrawie ?? Wszak blisko do nich
dziêki z góry i pozdrawiam
Andrus
Reply to
Andrus
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Andrus" <modelarze snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:bfvs11$gtd$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Patrz±c na ceny, to na pewno nie zawieraj± Vat'u (nie wspomnê o cle).....
Przemek Lewandowski (Sonix)
Reply to
Sonix
Witam ! A ten sklep Mas Model ma jak±¶ stronê bo ja jako¶ jej nie moge znale¶æ. Z góry dziêki za odp. Jarek U¿ytkownik "Sonix" snipped-for-privacy@pro.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:bg7tfi$kc7$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
serdel

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.