Modele z klocków LEGO Technic

Poszukuję ludzi zainteresowanych budowaniem modeli z klocków LEGO
Technic. Chętnie wziął bym udział w jakimś konkursie na terenie
Polski na model z tych klocków. Nie dawno zbudowałem model
czterobiegowej skrzyni biegów (z wstecznym), metronom (taktujący na
2) i wiele innych ciekawych rzeczy. Szczególne znaczenie ma dla mnie,
aby nie było żadnych barier wiekowych we wspomnianym konkursie.
Reply to
korsak49
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.