Modele z klockĂłw LEGO Technic

Poszukuję ludzi zainteresowanych budowaniem modeli z klocków LEGO Technic. Chętnie wziął bym udział w jakimś konkursie na terenie
Polski na model z tych klocków. Nie dawno zbudowałem model czterobiegowej skrzyni biegów (z wstecznym), metronom (taktujący na 2) i wiele innych ciekawych rzeczy. Szczególne znaczenie ma dla mnie, aby nie było żadnych barier wiekowych we wspomnianym konkursie.
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.