"Mucha" w Lesznie - fotka

Cześć,
mam ogromną prośbę - czy mógłby ktoś przy okazji pobytu w Lesznie
sfotografować Muchę, która na postumencie zastąpiła Oriona? Fotkę potrzebuję
na moją stronę. Z góry dzięki!
Pozdrawiam Piotr
formatting link
Reply to
Piotrp_de
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Piotrp_de" <piotrp snipped-for-privacy@WYTNIJTOpoczta.onet.pl> napisa³
Na wstêpie: witam siê z grup±, bo od roku tylko lurkowa³em.
Traktuj mnie jako "¼ród³o rezerwowe": mieszkam 40 km od Leszna, raz na dwa tygodnie przewa¿nie tam bywam, aparat cyfrowy mam.... ale jutro wyje¿d¿am na jaki¶ tydzieñ - dwa wakacji morze. Pewnie kto¶ bêdzie szybszy, ale gdyby inne ¼ród³a zawiod³y - przypomnij siê na priva, chêtnie Ci zrobiê tê fotkê.
Pozdrawiam Ciebie Piotrze i ca³± grupê- - Wojtek J.K.
Reply to
Wojtek J.K.
Cześć,
witaj na grupie! Fotki przy okazji tak czy tak zrób proszę. Jak chodzi o czas, to się nie pali. A zawsze wybór będzie większy. :-)
Pozdrawiam i życzę miłego urlopu
Piotr
formatting link
Reply to
Piotrp_de
Tak :-) Ale naturalnie jak masz fotki mogące wzbogacić moje strony z szybowcami i konstrukcjami amatorskimi, to też będę wdzięczny...
Pozdrawiam Piotr
formatting link
Reply to
piotrp_de
U¿ytkownik "piotrp_de" <piotrp snipped-for-privacy@WYTNIJTOpoczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Na postumencie nie mam ale innych parê siê znajdzie:-)
formatting link
trochê amatorskich
formatting link
Reply to
invalid unparseable
Oj, nie wiedzia³em, ¿e jej taki elegancki lakier po³o¿yli. Przed wyjazdem do Leszna wygl±da³a raczej ¿a³o¶nie.
Reply to
invalid unparseable

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.