Niedziela w Falentach

Pogoda zapowiada sie niezla, choc nieco mrozna. Ma ktos ochote polatac w
niedziele w Falentach.
Mozna by doknac testowego rozstawienia pylonów?
Reply to
kojot
Loading thread data ...
Akurat jest szansa, ¿e niedzielê bêdê mia³ woln±. Mia³em wykorzystaæ to na pod³ubanie w F16, ale chyba wpadnê do Was, bo pogoda faktycznie powinna byæ idealna, jak rzadko kiedy w zimie :) Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
O której godzinie? Wezme ze soba Microna Pawel
Reply to
paulusr

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.