pakiety i folia

Witam
gdzie mo¿na kupiæ termoskurcza do pakietów ? Mo¿e ktoœ widzia³ ?
Marek S
Reply to
Marek S
Loading thread data ...
Witam W Riku mają
formatting link

Reply to
PL(N)umber_One
U¿ytkownik "Marek S" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomoœci news:g18uu1$kp2$ snipped-for-privacy@nemesis.news.neostrada.pl...
Dobre hurtownie elektryczne i elektroniczne te¿ maj¹ choæ grubsze ale za to wytrzymalsze
Z naszej bran¿y kupowa³em czasami w ModelPartner / Andrychów adres znany Wszystkim
buwi
Reply to
buwi777
Witam
Na przyk³ad tu:
formatting link
Pawe³
Reply to
Pawel

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.