Gaznik

Loading thread data ...
Witam
A jaki ten MVVS? - mam chyba gdzie¶ jeszcze dynamixa do Webry 6,5, ale z moich do¶wiadczeñ wynika ¿e potrzebna jest tak¿e pompa paliwa...
Pozdrawiam Bobo
Reply to
Bobo
Witam
No to za ma³a dziura o ile pamiêtam ¶rednica otworu ga¿nika to 6,5mm.
Pozdrawiam Bobo
Reply to
Bobo

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.