plany MIG3

Na forum, które umiarkowanie sobie ceni swobodê wymiany informacji ;-),
jeden z kolegów szuka³ materia³ów o MIG 3. Mo¿e i tu zagl±da, a mnie wpad³ w
oko taki w±tek na rcgroups:
formatting link
Reply to
kojot
Loading thread data ...
Dzieki bardzo za link do watku. Zima idzie i trza tych aircombatow narobic bo "resurs" maja strasznie jakos krotki. Zagladam, zagladam ale powtrzymuje sie od pisania. ("pyskowki" mnie troche zmeczyly)
Pozdrawiam Armand
Reply to
Armand Olejko
U¿ytkownik "Armand Olejko" napisa³:
...........
O! Fajnie! Chodzi³o o to, ¿e na forum nie by³o chyba specjalnie sukcesów w podpowiedziach, a to frustruj¹ca sytuacja, kiedy wpada w oko potencjalnie ciekawy materia³ (nawet z miniaturkami planów) i nie ma mo¿liwoœci podzielenia siê informacj¹. Cieszê siê, ze informacja dotar³a.
Reply to
kojot
U¿ytkownik "Armand Olejko" napisa³ :
Nie zapominaj o PM ;) .........
Abstrahuj¹c od tej aberracji (czyli limitowaniu przep³ywu informacji) PM jest dostêpny wy³¹cznie dla cz³onków klubu.
Wiele osób nie lubi byæ klubowiczami, a ja jestem z tego klubu wyrzucony :-).
Reply to
kojot
Tym gorzej dla klubu :-( Plany które wskazałes sa skanami z Modelist Konstruktora. Ja również na swojej stronie w galerii zamiesciłem skany planów kilku samolotów z tego czasopisma (niestety Miga-3 tam nie ma). Zapraszam
Reply to
Teos
----- Original Message ----- From: "kojot" snipped-for-privacy@post.xxx.pl>
Tyczy³o siê skutecznoœci podpowiedzi.
Jak z wszystkim ma dobre i zle strony. Swoboda jest bardzo wymagaj¹ca.
Pozdrawiam Armand
Reply to
Armand Olejko

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.