Ponownie Konkurs Modelarski w Gnieźnie!

Witam!
czy nikt się nie wybiera????nawet z wielkopolski???
w niedzielę od rana drzwi otwarte i wystawa pokonkursowa.
Pozdrawaim
Marcin
Reply to
Marcinek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.