Poszukuję Flying Dragona...

Witam!

Być może są tu osoby które sprowadzają modele albo prowadzą sklepy modelarskie. Poszukuję modelu motoszybowca firmy SDM Flying Dragon z aparaturą

3-kanałową (najlepiej nowego) oczwyście po korzystnej cenie!
Reply to
Gadget
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.