poszukuję uszkodzonych speed 480 / 480L /480 race...

Witam.
jak w tytule -potrzebne -najlepiej tanio -uszkodzone silniki speed 480/
480L /480 race i co tam jest jeszcze w identycznych wymiarach...
mogą być spalone, bez magnesów, bez szczotek czy z wydartym komutatorem -
ścislej potzebne jedynie metalowy korpus i wał z silnika -może ktoś ma zbędne i
chciałby się pozbyć... -najlepiej od razu kilku -kilkunastu sztuk...
pozdrawiam.
wit0
Reply to
wit0
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.