[RC] kolejne zdjecia z Falent

Witajcie.
Na mojej stronie
formatting link
w dziale kronika
umiescilem kika zdjec z wczorajszego latania - depronowy, superlekki
Spitfire i akrobat na Mege z przekladnia.
Reply to
Krzysztof J. Choroszko
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.