[RC] Latanie w Wilanowie (W-wa)

Witam,
Mam krótkie pytanie do bywalców Wilanowa: czy na dzień dzisiejszy da się tam
dojechać? Czy ziemia nie jest rozmięknięta po zimie?
Chcę po pracy wyskoczyć i oblatać Chipmunka i nie wiem, czy jest sens gnać jak
dla mnie spory kawał drogi.
Pozdrawiam,
Wojtek Komorniczak
Reply to
w_komorniczak
Loading thread data ...
Cześć
Jest super dojazd bez problemów. Latałem teraz przez święta.
Pozdrawiam Marek
Reply to
dzieniszewski
Gdzie dok³adnie lata siê w Wilanowie? Mieszkam w pobli¿u, a latam dopiero od tego sezonu. Nie zd±¿y³em jeszcze poznaæ dobrych miejsc do latania. pozdr. peTer
Reply to
peTer

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.