[RC] Malowanie balsy...

Witam!
Mam platy do szybowca pomalowane jakas farba (i do tego pedzlem :o\
Konstrukcja platow to rdzen styropianowy caly pokryty balsa.
Chce to ladnie zdrapac papierkiem sciernym i pomalowac na nowo, ale.....
czy mozna balse malowac farba w spraju (takie nieduze pojemniczki dostepne
np w Selgrosie) ?
Reply to
Arcimek
Loading thread data ...
cze¶æ!
Polecam najpierw polakierowaæ cellonem dopiero pó¼niej farbê. Mu u¿ywali¶my :o((((( Motip'ów, a tak¿e Hitcolorów. Przy samym malowaniu uwa¿aj ¿eby nie zalac powierzchni :o))
Reply to
invalid unparseable
Witam
Najwa¿niejsze to to ¿eby balsa nie napi³a siê zbytnio farby :) czyli capon, capon. A je¶li chodzi o farby to gor±co polecam farby firmy Brico Color s± super nie rysuj± siê tak jak Motip no i s± paliwo odporne !!! S± one na bazie ¿ywic syntetycznych i ich wada polega na tym ¿e d³u¿ej ni¿ akryle schn± no a co za tym idzie "cz±steczki" osiadaj±ce na np. pod³odze, pó³kach i innych przylepiaj± siê do nich :)
PS. Tutaj chcia³em podziêkowaæ niezast±pionemu Teosowi który w³a¶nie t± firmê mi poleci³ :)
Reply to
Krzysztof "TTQ" Pick
Witam, Temat malowania balsy jest i dla mnie aktualny. Mam równie¿ do pomalowania skrzyd³o. Ja biorê pod uwagê (tak mi koledzy radz±) pokrycie p³ata japonk± a potem malowanie. A samo pokrycie skrzyd³a (styro kryte bals±) japonk± te¿ ma co najmniej dwie szko³y: klasyczn± - czyli japonka smarowana rzadkim nitrocellonem oraz drug±: japonka posmarowana domaluxem. Ze dwie warstwy - przeszlifowane - a nastêpne malowane. Dla mnie to nowy temat - chêtnie pos³ucham opinii do¶wiadczonych kolegów. --------------------------------- pozdrawiam Krzysztof Hilbrycht
formatting link
---------------------------------
Reply to
khpmodel
Witam!
Krzysztof "TTQ" Pick wrote:
Capon, cellon..... dla mnie to na razie nowosci wiec zapytowuje sie ;o) gdzie to mozna kupic ?
Poza tym - jesli te platy byly juz malowane, a ja chce tylko zedrzec warstwe farby i pomalowac na nowo (ladniej :o) to czy tez bede musial zabezpieczac balse aby farba nie wsiakala ?
Reply to
Arcimek
jednym s³owem:
Kompletna bzdura kolego !
Reply to
Roman B
U¿ytkownik "Arcimek" snipped-for-privacy@f.plNOSPAM napisa³ w wiadomo¶ci news:Xns940E6FED72FFEarcimekpwm@193.110.122.80...
Cze¶æ!
Capon -
formatting link
-
formatting link

Tomek "Absolwent" Krê¼lewicz
Warszawa, Lataj±ce RC
Reply to
invalid unparseable
Japonka tu: w³a¶ciwie w celu zakrycia faktury balsy. Je¶li celem ma byæ piêkna g³adka powierzchnia to samego lakieru trzebaby po³o¿yæ sporo ¿eby osi±gn±c ten sam efekt co jedna warstwa japonki + 2 warstwy lakieru (nitrocellonu). --------------------------------- pozdrawiam Krzysztof Hilbrycht
formatting link
--------------------------------- PS Moja wiedza na ten temat jest czysto teoretyczna - dopiero przymierzam siê do pomalowania skrzyde³ka (+kad³ub laminat). I rozwa¿am nawet zakup aerografu ( ;) )
Reply to
khpmodel
Szczerze mówi±c nigdy nie mia³em problemu z faktur± balsy. Po tym jak malujê 2x celonem ze szlifowaniem po ka¿dym malowaniu i pó¼niej np. akrylem, to nie ma ¿adnej faktury....
Reply to
Krzysztof "TTQ" Pick
Witam!
Sporo wiedzy naraz :o)))))))))) Dzieki wszystkim!
Reply to
Arcimek
Witam!
Krzysztof "TTQ" Pick wrote:
No i nowe pytanie sie nasunelo: jak malowac caponem (juz go kupilem :o) pedzel czy natrysk ? jesli natrysk to czym ? Mam takie nieduze ustrojstwo - sloiczek + pokrywka ze spustem i dysza - wyglada to jak aerograf do malowania malych modeli (zasilany z puszki ze sprezonym powietrzem - ale maly kompresorek tez mam :o) - czy cos takiego sie nada ?
Reply to
Arcimek
Witam
Stanowczo pêdzel, capon nie zostawia ¿adnych ¶ladów po wyschniêciu, oczywi¶cie do momentu kiedy materia³ nie ulegnie przesyceniu... Ale generalnie dwie trzy warstwy mo¿na spokojnie nak³adaæ pêdzlem.
Reply to
Krzysztof "TTQ" Pick

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.