[RC] Potrzebna tania aparatura 4 kanaly

Witam,
Poszukujê nowej jak najtañszej aparatury czterokana³owej.
Konkretnie chodzi o nadajnik, odbiornik i kwarce. Serwa nie s± potrzebne.
Czy kto¶ wie gdzie taki sprzêt mo¿na nabyæ?
Pozdrawiam,
Marcin
Reply to
Marcin Sommer
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.