[RC] Update strony

Witam !
Uff - udało mi się skończyć aktualizację i chyba już wszystkie moje
dotychczasowe samoloty są opisane. Dzisiaj dodałem obszerny opis
moich pozytywnych dowiadczeń z Twinstarem.
formatting link
że przyda się komuś, kto zastanawia się, od czego zacząć wiosną :)
Reply to
Piotr Konopka
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.