Re: PWM jakaś taka zamulona.....:-(

Przenoszą witrynę na inny serwer, jest na PWMie o tym info na samym dole na głównej stronie :))

Reply to
ergie
Loading thread data ...

Użytkownik "Użytkownik" snipped-for-privacy@rozeta.com.pl> naskrobał w wiadomości news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl

i do tego na czerwono, mozna tego nie zauwazyc ???

Reply to
//Bundy\\

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.