Rezystancja ogniw (lipole) - co oznacza?

Loading thread data ...
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

Użytkownik peTer napisał:

na moc i moment wpływ ma prad i napiecie, na prad (i posrednio w niewielkim ((w omawianym przypadku)) stopniu napiecie) ma wplyw rezystancja calego obwodu (silnika, kabli, reglera i wewnetrzna ogniw)

Reply to
AlexY
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski" TO!astercity.net
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.