Re: Serwo Towerpro MG995 - zachowanie

Loading thread data ...

Moim zdaniem to zły sposób, snapy podczepiać powinno się jak najdalej osi serwa. W ten sposób luzy generowane na snapie są procentowo mniejsze, przekładnia (chodzi o układ dźwgnia serwa-popychacz-dźwignia steru-ster) ma mniejsze obciążenie mechaniczne a więc też wpływ jej giętkości mniej fałszuje prawdziwy ruch serwa. Jeżeli zmniejszyłeś efekt pozycjonowania serwa to tylko poprzez zamaskowanie go błędami wnoszonymi przez układ mechaniczny. Chyba że masz inną teorię na ten temat ?

pozdr.

Remigiusz Żukowski

Reply to
Remigiusz Zukowski

mRqS napisał(a):

OK, ja myślałem o dwóch rozwiązaniach, a) podłączasz snap tuż przy dźwigni serwa a z drugiej strony tuż przy początku dźwigni steru b) snap jak najdalej dźwigni serwa i jak najdalej dźwigni steru w taki sposób, że takie same ruchy serwa generują takie same ruchy sterów. W takim układzie, zgodzisz się pewnie, że lepsze jest rozwiązanie b? Zgaduję, że podpinając snap jak najbliżej serwa musiałeś rozszerzyć zakres jego ruchu, wtedy zgodzę się że efekt pozycjonowania serwa się zmniejszył.

pozdr.

Remigiusz Żukowski

Reply to
Remigiusz Zukowski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.