silniki bezszczotkowe.....

.... kojarza mi sie z tym, ze sa naogół "krótkie". Szczegolnie te
robione samemu,
tzn. długosc jest mniejsza od srednicy....
Tymczasem te:
formatting link
jakies takie
nieproporcjonalnie dlugie... dluzsze nawet od klasycznych
szczotkowcow.
Czy ktos moze mi wyjasnic z czego ta budowa wynika?
K.
Reply to
irQ
Loading thread data ...
U¿ytkownik " napisa³ w :
Bo silniki BL kojarza ci sie wylacznie z outrunnerami (np. AXI, samorobki). A to sa inrunnery - elementem wirujacym sa magnesy na wale, a uzwojenia na zewnatrz sa nieruchome. np. Megi 16/x/x
Reply to
kojot
Dodam, ¿e je¶li we¼miemy inrunnera i outrunnera o tej samej ¶rednicy zewnêtrznej, to oka¿e siê, ¿e w inrunnerze, ze wzglêdu na jego konstrukcjê, si³a napêdowa powstaje na mniejszym ramieniu, przez co uzyskiwany na wale moment by³by ni¿szy. Aby skompensowaæ utratê momentu na ramieniu si³y, silnik musi byæ d³u¿szy. Zreszt± outrunner te¿ nie musi byæ bardzo krótki. Wszystko zale¿y od potrzeb i inwencji buduj±cego ;)
formatting link

Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.