Silniki PJS

Witam,
w sobotê wyje¿d¿am do producenta po bezszczotkowe silniki PJS i regulatory
MGM, kto jeszcze chcia³by zamówiæ - proszê o kontakt.
Leszek Pieñkowski
tel 0604 905 283
Reply to
MERCO-ELCOMP
Loading thread data ...
A ¿e siê tak naiwnie zapytam...
Cena bêdzie producenta, a wyjazd jako przys³uga dla kolegów modelarzy?
Reply to
invalid unparseable
No pewnie, a serwis gwarancyjny i merytoryczny gratis ??? :D
Reply to
Skazoo Bemowo ErcE :
Swerwis gwarancyjny zawsze gratis - a przy tyt gwarancja jest 24 miesi±ce :-) Serwis merytoryczny gratis do¿ywotnio :-)
P.S. Silniki ju¿ s± i nawet ju¿ lataj± z doczepionym z ty³u modelem - wra¿enia naprawdê niesamowite...
Leszek.
U¿ytkownik "Skazoo Bemowo ErcE :)" snipped-for-privacy@o2.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:bobmou$det$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
MERCO-ELCOMP

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.