Su-37 Berkut - pytanie

Witam wszystkich jestem pocz±tkuj±cym "modelarzem" i chcia³em sie oradziæ
szerszego grona.
Problem jest taki jak malowaæ Su-37 Berkut tzn czy juz po sklejeniu bêdzie
lepiej czy przed. A konkretniej chodzi Mi o tylne stateczniki czy je¶li
sklejê go i dopiero potem poci±gnê areografem to czy dostanie on do
wszstkich zakamarków czy nie pozostawi niedomalowanych smug.
pozdrawiam
Reply to
PrzemoWodz
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.