Szukam odbiorników na 27 Mhz

Czy ma ktoś jeszcze odbiorniki na 27 Mhz.
Akurat takie potrzebuję.
Zależy mi na możliwości programowania max prędkości silnika - mają być
celowo spowolnione.
Pozdrawiam
Reply to
Daglas
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.