Szybowiec - czy to się trzyma kupy?

Poczyniłem jak w temacie. Złożyłem coś co się nazywa Zefirek, leżało u mnie w szufladzie lat 5. Konstrukcja balsowa, profil Jedelsky'ego. Powierzchnia płata 21,46 dm2, powierzchnia nośna 25,45 dm2 (rzut kadłuba sobie darowałem). Waga 541g. Czyli wychodzi obciążenie 21,25g/dm2. To będzie latać?

A plany nigdzie nie podają kąta zaklinowania, są jakieś typowe wartości, od których warto zacząć?

Ukłony, KiT

Reply to
Kit
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.