u-boat 47

Dzieñ dobry
czy kto¶ móg³by mi udzieliæ informacji gdzie mog³abym kupiæ model u-boat
47 - taki do sklejania i jaka by³aby tego cena
Dziêkujê bardzo za odpowied¼
Ewa
Reply to
FHULIKOR
Loading thread data ...
U¿ytkownik "FHULIKOR" snipped-for-privacy@neostrada.pl napisa³ w wiadomoœci news:ceu4fi$j$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
poszukaj w sklepach modelarskich w necie u-47 to u-boot VIIB wiec takiego modelu poszukaj adresow sklepow nie znam ale wystarczy wpisac w wyszukiwarce :] cena to zaleznie od skali.. mysle ze gdzies od 30 zl w gore :) pzodr ObCy
Reply to
ObCy

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.