U CAN DO 60 - jaki silnik i serwa ?

Witam!
Czy mo¿e kto¶ mi doradziæ jaki silnik zastosowaæ do modelu U CAN DO 3D 60.
Zastanawiam siê nad FS-91 II Surpass lub SAITO 100 ? Czy potrzebna bêdzie
pompa paliwa do tych silników do latania 3D, freestyle ?
I jeszcze jedno pytanko ? Jakie serwa zamontowaæ ?
Lata mo¿e kto¶ u nas tym modelem ? Jak siê sprawuje ?
Pozdrawiam
Marek
GG:1299639
***
formatting link
***
Reply to
Marek - Yak
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.