Wario modelarskie

Witam
Wiem ze mozna kupic gotowe wariometry do modeli , ale s± do¶æ drogie a
domy¶lam siê ze s± hobbysci ktorzy zbudowali takie wariometry samemu.
CZy zna ktos mo¿e linki do takich projektów ?
Pomyslalem sobie czemu nie zrobiæ czego¶ takiego samemu!
Pozdrawiam
Piotr
Reply to
Piotr
Loading thread data ...
Spróbuj. Na mojej stronie z linkami
formatting link
s± odno¶niki do przynajmniej dwóch projektów budowy wariometru i kilka do wysoko¶ciomierzy. Powodzenia.
Reply to
PitLab
Użytkownik Piotr napisał:
Kolega próbował i okazało sie żę zdobycie czujnika ciśnenia jest dość dużym problemem .
Reply to
eeemil
Użytkownik Piotr napisał:
Kolega próbował coprawda wysokościomierz zrobić i okazało sie że zdobycie czujnika ciśnenia jest dość dużym problemem .
Reply to
eeemil
Dzieki
Przegl±dalem i wydawalo mi sie ze to wszystko dziala na zasadzie "ogladania danych w kompie" a nie live w sluchawce jakiegos odbiornika. Na wiosne bede mial blisko 4m elektryka i sluchanie piezo z 200m moze byc k³opotliwe :)
Interesuje mnie cos w rodzaju tego skymelody i przygotowane z pcb itd. Az takim or³em nie jestem aby projektowac PCB.
A jaki jest koszt budowy vario samemu? Jak s± problemu z czujnikami, zaczynam sie obawiac ze koszt bedzie blisku vario ze sklepu :(
Piotr
Reply to
Piotr
Znalazlem ciekawy w±tek o budowie waria przez PitLaba (to byla "ankieta z 2003r)
CZy co¶ z tych prac wynik³o?
Pozdrawiam Piotr
Reply to
Piotr
Wynik³o, spójrz na moj± stronê... Co do czujnika ci¶nienia to podaj jaki typ jest Ci potrzebny. Mam w sumie kilkadziesiat czujników ró¿nych typów. Sporej czê¶ci z nich ju¿ nie potrzebujê wiêc mogê odst±piæ, je¿eli co¶ bêdzie pasowa³o do Twoich potrzeb.
Reply to
PitLab
eeemil napisał(a):
Tu masz spory wybór czujników:
formatting link
potrzebujesz tylko kilka sztuk to zapraszam też tu:
formatting link
chcesz zrobić vario , które będzie jednoczesnie tanie, proste i bardzo dokładne to zainteresuj się czujnikami cyfrowymi Intersema. Mam zrobiony na takim czujniku prototyp variometru ( bez transmisji bo to do paralotni ), który składa się z 4 ( słownie: czterech ) elementów. Czujnik mozna dostać nawet za darmo jako próbke od producenta.
Reply to
"Miłosz K."
Czy masz mo¿e zarejestrowan± jaki¶ kilkuminutowy pomiar z tego czujnika? Z wstêpnych obliczeñ wygl±da na to ¿e z MS5536 mo¿na odczytywaæ wysoko¶æ z rozdzieczo¶ci± ok 15cm. Ciekawe jaka to wygl±da w praktyce - chodzi mi g³ównie o warto¶æ S/N.
Reply to
PitLab
PitLab napisał(a):
Ja używam MS5534. Cisnienie ( skompensowane wzgledem temperatury ) i uśrednione współczynnikiem 1/8 ( wg algorytmu z noty aplikacyjnej AN501 ) wyliczam i wyświetlam sobie z dokładnością do 0.01 mBar. Szum z przetwornika powoduje chwilowe wahania wyniku rzędu 0,05mbar co się przekłada na dokładność wysokości rzędu 0,2-0,25 m. Na pewno można osiągnąc większą dokładnośc, bo ja dla maksymalnego uproszczenia ukladu sygnał MCLK produkuję z podziału generatora RC procesora (czyli niezbyt stabilny) a poza tym zasilanie jest zrobione wprost z baterii litowej CR2032 bez żadnej stabilizacji ( tylko wymagany kondensator tantalowy na przetworniku ).
Reply to
"Miłosz K."
To ca³kiem nie¼le jak na system cyfrowy. Dla porównania wrzuci³em na serwer plik w excelu zawieraj±cy wykres z zarejestrowanymi zmianami ci¶nienia z ponad 1,5 godziny (32k próbek na wykresie).
formatting link
(1,8MB). Wynik nie jest u¶redniany, dla porównania do³o¿y³em inym kolorem na wykresie u¶rednianie z 8 próbek. Gdyby¶ dysponowa³ podobnymi pomiarami z cyfrowego czujnika z mi³± chêci± bym je zobaczy³.
Obawiam siê ¿e du¿o wiêcej z tego nie wyci¶niesz. Stabilno¶æ zegara raczej niewiele poprawi - on s³u¿y do cyfrówki i taktowania ADC. Nie spodziewa³ bym siê mierzalnego zysku jako¶ci sygna³u. Zasilania z osobnej baterii to tylko zaleta - czyste zasilanie. U siebie muszê napiêcie podnosiæ step-up'em a to z za³o¿enia trochê sieje.
Reply to
PitLab
PitLab napisał(a):
Nie robiłem takich pomiarów bo do mierzenia wysokości i wznoszenia takie długookresowe zmiany nie mają znaczenia i będa wynikac głównie ze zmian ciśnienia atmosferycznego.
Zegar to faktycznie nie jest krytyczny, ale zasilanie już bardziej, bo w dozwolonym zakresie zmiany napięcia dają różnicę 1,5 mBar. W docelowym układzie tez będzie przetwornica ale step-down, bo do piezo potrzebne jest wyższe napięcie, i będzie brane prosto z 12v bateryjki od pilotów.
Reply to
"Miłosz K."
Zgadza siê, dlatego pierwotnie pyta³em o kilka minut ¿eby wyliczyæ z niego kilka parametrów statystycznych. To daje jaki¶ pogl±d o sensowno¶ci zastosowania danego rozwi±zania. Z wiêkszej próbki ³atwiej wybraæ "czysty" fragment danych gdzie nie ma zewnêtrznych zak³óceñ. Zak³ócenia które widaæ u mnie, to najprawdopodobniej wiatr. Mieszkam w du¿ym bloku i nawet niewielki wiatr wiej±cy na ¶cianê o powierzchni rzêdu 5000m^2 powoduje istotne zak³ócenia ci¶nienia.
Maj±c czujnik o tak niskim poborze pr±du rzeczywi¶cie mo¿na sobie pozwoliæ na zasilanie bateryjne. U mnie sam czujnik bierze ok 8mA, nadajnik 20mA, wszystko ³±cznie prawie 40mA :-( Wracaj±c do zasilania, nie wiem jak w tym czujniku, ale u mnie istotne s± nie tyle parametry statyczne, ale dynamiczne napiêcia zasilaj±cego. Zaszumione napiecie istotnie degraduje jako¶æ wskazañ vario. Takie rzeczy widaæ w³asnie na przebieagach a najlepiej mierzyæ statystycznie obrabiaj±c wyniki bez ¿adnej filtracji.
Na jakiej platformie sprzêtowej (uC) to robisz?
Reply to
PitLab
PitLab napisał(a):
Jak wario ma transmisją radiową to i tak pobór prądu przez nadajnik będzie decydował , wiec ta oszczędnośc na czujniku jest niewielka.
Wario akustyczne jest zrobione na ATmega16L. Pobór prądu z CR2032 jest w tej chwili 5mA, ale jak dołożę optymalizacje ( usypianie procesora ) to powino być poniżej 1mA. Najwięcej prądu to pobiera przetwornik piezo, a tego nie ma jak zmniejszyć ( bo będzie za cicho ).
Reply to
"Miłosz K."

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.