Zawody makiet szybowców rc w Tarnowie

Wtam,
zapraszamy wszystkich chętnych posiadajacych makiety szybowców rc,oraz
makiety szybowców z napedem elektrycznym na zawody w dniach4-5lipca.Zawody
odbęda sie na ladowisku przy ulicy lotniczej w Tarnowie.Będzie okazja do
wymiany doswiadczen i sprawdzenia się z konkurencja.Wszystkie małe
"cobry,discusy,wentusy"majace napęd elektryczny będą dopuszczone do
zawodów,trzeba jednak posiadac ubezpieczenie OC.Szczególowy regulamin na
stronie klubowej
formatting link

Janusz Olszówka
Reply to
Janusz Olszówka
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.