Zawody makiet szybowców rc w Tarnowie

Wtam, zapraszamy wszystkich chętnych posiadajacych makiety szybowców rc,oraz makiety szybowców z napedem elektrycznym na zawody w dniach4-5lipca.Zawody odbęda sie na ladowisku przy ulicy lotniczej w Tarnowie.Będzie okazja do wymiany doswiadczen i sprawdzenia się z konkurencja.Wszystkie małe "cobry,discusy,wentusy"majace napęd elektryczny będą dopuszczone do zawodów,trzeba jednak posiadac ubezpieczenie OC.Szczególowy regulamin na stronie klubowej

formatting link

Janusz Olszówka

Reply to
Janusz Olszówka
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.