Zlot w Pile

witam,
warto przy takiej pogodzie jechaæ jutro do Pi³y ?
(bêd± jakie¶ pokazy w deszczu ?)
o której godz. zaczyna siê jutro impreza ?
pozdr. Darek SP2BZW
Reply to
Dariusz Stefan
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.