more models on the modelersswapmeet

hi Gang, There are more models listed for sale http://www.modelersswapmeet.com/searchshow.php?category=1 With your support we can build this site into a great community
for modelers cheers John geigle
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On 1 Cze, 05:15, John Geigle masterpiecemodels

Witam, chciałbym się z Wami podzielić swoimi uwagami na temat pływania, a konkretnie sprzętem niezbędnym do jego uprawiania. Jeśli chodzi o stroje kąpielowe to moim skromnym zdaniem prym wiedzie tutaj Speedo. Firma doskonale znana w świecie pływaków, swoim dużym asortymentem strojów pływackich oraz ich różnorodnością i jakością, pretenduje do miana lidera na Polskim rynku. Tutaj dla przykładu strona z strojami kąpielowymi http://sporthit.pl/-c-154_162_164.html . Jeśli chodzi o kąpielówki Speedo sytuacja jest podobna http://sporthit.pl/-c-154_162_163.html . Co więcej firma na Polskim rynku zmienia kolekcję 2 razy do roku, wprowadzając min. produkty sezonowe takie jak np. Bikini Speedo http://sporthit.pl/-c-154_162_212.html . Jeśli chodzi o okularki pływackie to przez pływaków najczęściej używane są tzw. "szwedki" http://sporthit.pl/swedish-mirror-p-82932.html które występują jako lustrzanki i zwykłe. Jeśli chodzi o okularki z efektem refleksu to głownie nadają się one na akweny otwarte i baseny odkryte, ponieważ ich głównym zadaniem jest odbijanie promieni słonecznych, które mogą razić pływaków. Jak zauważyłem duża część osób używa ich na co dzień, co może być spowodowane efektem mody. Wśród osób pływających amatorsko największym powodzeniem cieszą się okularki z serii Mariner http://sporthit.pl/marriner-p-82951.html , które ce"PIIIIIIP""PIIIIIIP""PIIIIIIP""PIIIIIIP"e bogata gama kolorystyczna, przystępna cena oraz jakość. Mimo swojej wysokiej ceny dużym zainteresowaniem cieszą się okularki pływackie Speedo Speedsocket http://sporthit.pl/speedsocket-mirror-p-82930.html , które są topowym modelem w kolekcji okularów do pływania. Firma Speedo posiada w swojej ofercie bardzo bogatą ofertę czepków pływackich od silikonowych po nylonowe czy z licry http://sporthit.pl/-c-154_158_160.html . Wypuszczane modele ręczników kąpielowych, często odpowiadają konkretnym modelom strojów kąpielowych tutaj dla przykładu ręcznik z logo http://sporthit.pl/star-light-towel-p-83266.html . W ofercie firmy znajdziemy również torby sportowe http://sporthit.pl/-c-154_158_187.html , klapki na nogi http://sporthit.pl/-c-154_158_161.html oraz niezbędny asortyment do treningów min. wiosełka czy deski http://sporthit.pl/-c-154_158_190.html . Może to wynika z jakiegoś przyzwyczajenia ale ja jako były pływak wyczynowy od samego początku byłem zdecydowanym zwolennikiem firmy Speedo. Być może inne firmy zasługują na uwagę ze względu na swoje produkty. To by było na tyle. Chętnie poczytam na temat Waszych uwag. pozdrawiam,<a href="http://sporthit.pl/-c-154.html " >stroje kąpielowe, okularki pływackie, klapki, wiosełka, stroje pływackie, czepki pływackie</a>
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

why didn't I think of that?!!!
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
eyeball wrote:

I'm fascinated just trying to figure out what Polish characters are being represented by exponents and plus/minus signs.
I remember my cousin saying that the Mary-land public library system was having trouble getting their computers to read and reproduce Polish characters for the Polish language books in their collections. I hadn't heard if they ever solved that before she retired.
Bill Banaszak, MFE Sr.
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

I grew up in MD. They had enough trouble with English in those pre- computer days. I can only imagine it being worse now.
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

On a dull day, nothing's more fun than Google translations:
Hello, I would like to share with you their comments on swimming, and specifically the equipment necessary for its cultivation. If Concerning the swimwear is my humble opinion leader leads here Speedo. The company well known swimmers in the world, their largest assortment swimming costumes, and their diversity and quality, aspiring to become a leader on the Polish market. Here, for example, page with strojami kąpielowymi http://sporthit.pl/-c-154_162_164.html . As for the Speedo kąpielówki situation is similar http://sporthit.pl/-c-154_162_163.html . In addition to the Polish company market changes the collection of 2 times a year, making min. products such as seasonal Bikini Speedo http://sporthit.pl/-c-154_162_212.html . As for okularki Swim is the most swimmers used are called. "szwedki" http://sporthit.pl/swedish-mirror-p-82932.html that occur as SLR and simple. As for the okularki reflex is mainly the result they are suitable for open water bodies and pools discovered, because their main task is the reflection of rays sun, which can razić swimmers. As I noticed a large proportion of people uses them every day, which may be caused by the effect of fashion. Among people floating home-built most enjoy okularki Series http://sporthit.pl/marriner-p-82951.html Mariner, which ce "PIIIIIIP" PIIIIIIP "PIIIIIIP" PIIIIIIP 'e-rich range of color, affordable price and quality. Despite its high price high interest enjoy okularki Swimming Speedo Speedsocket http://sporthit.pl/speedsocket-mirror-p-82930.html , which are topowym model from a collection of glasses to fly. The company has in his Speedo offer a very wide range of silicone czepków pools after nylon or with licry http://sporthit.pl/-c-154_158_160.html . Wypuszczane models bathing towels, often correspond to specific models swimwear here, for example, towel http://sporthit.pl/star-light-towel-p-83266.html logo. In our company there are also bags Sporting http://sporthit.pl/-c-154_158_187.html , fold on his feet and needed http://sporthit.pl/-c-154_158_161.html assortment of training min. wiosełka whether http://sporthit.pl/-c-154_158_190.html boards. This may result from some habits but I as a former swimmer wyczynowy from the very beginning I was a strong supporter of the company Speedo. Maybe other companies deserve attention because of its products. That would be enough. We look forward to poczytam on your comments. I greet <a href="http://sporthit.pl/-c-154.html "> swimwear, okularki Swim, fold, wiosełka, swimming costumes, caps Swim </ a>
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
It looks as if Google missed a few words. Mmmm, spam.
Bill Banaszak, MFE Sr.
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

huh? are we in hawaii? what year is it?
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On Jun 4, 7:56 pm, snipped-for-privacy@some.domain wrote:

(From a classic Benny Hill skit @1974...) Old couple argues over a pronunciation. Is it Hawaii or Havaii? They ask a passer-by. His reply: "Havaii" They thank him and he says "You're Velcome"
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

vat? are you kitting me?
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
snipped-for-privacy@some.domain wrote:

Reporter: "How do you find it in the tall grass?"
Bill Banaszak, Mfe Sr.
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On Jun 4, 10:26 pm, snipped-for-privacy@some.domain wrote:

the viper is coming! the viper is coming!
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Eddie Murphy in "Coming to America", while sitting on the porcelain throne... (claps) "Wipers!"
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

I suppose that I could finish that translation but why bother. It is a Polish Spam - they very nicely embraced capitalism! :-)
Peteski
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

they are becoming the kansas of europe. very good capatalist farmers. the commies missused them but now they're going full on.
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

"I was a strong supporter of the company Speedo."
Lots of times, it's the other way round.
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
z wrote:

Gotta stop eating while reading here. ;)
Bill Banaszak, MFE Sr.
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.