@

Hej
Gennem flere versioner af acad hacde jeg et icon og kombinationen ctrl+q som
indsatte @
Det var noget med @@^H
ctrl+q kan ikke bruges mere da det bruges til noget andet, jeg ved godt detg
kan forandres men jeg kan ikke få nogle af delene til at virke i det ny cui
Edwin
Startede med ver. 2.6
Reply to
Edwin Elowsson
Loading thread data ...
Sorry wrong group
"Edwin Elowsson" skrev i en meddelelse news:bc7ec$46eaae53$55185266$ snipped-for-privacy@news.arrownet.dk...
Reply to
Edwin Elowsson

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.