Co to za krzywa?

Loading thread data ...
Robert Wańkowski snipped-for-privacy@wp.pl napisał(a):
Facetowi się kijek wypaczył a Ty wynalazku szukasz. Podejrzewam że od momentu kiedy zrobił ktoś pierwszy klej do drewna to używał patentu z krzywym kijkiem.
Reply to
sok marchwiowy
A może coś o belce na "elastic foundation" (sprężyste podparcie?), o równaniu Bernoulliego-Eulera byś dodał? O tym że można je przekształcić w funkcję wysokości przekroju? Jak się chce komuś pisać to jest o czym. Nawet o tym że to się lepiej reklamuje niż działa :-) Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
U¿ytkownik "Konrad Anikiel" A mo¿e co¶ o belce na "elastic foundation" (sprê¿yste podparcie?), o równaniu Bernoulliego-Eulera by¶ doda³? O tym ¿e mo¿na je przekszta³ciæ w funkcjê wysoko¶ci przekroju? Jak siê chce komu¶ pisaæ to jest o czym. Nawet o tym ¿e to siê lepiej reklamuje ni¿ dzia³a :-)
A tak stolarzowi jak odpowiesz? Bo metod± prób i b³êdów przy dociskaniu ¶rodek zaczyna odchodziæ jak koñce dochodz± do powierzchni.
Robert
Reply to
Robert Wańkowski
Robert Wańkowski snipped-for-privacy@wp.pl napisał(a):
Istnieje mechanizm, który zapewnia równomierny docisk, powodując ścisłe przyleganie do zmieniającej się powierzchni. Poczciwe wycieraczki samochodowe go mają.
formatting link
(mechanism)WM
Reply to
WM

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.