Frezy torusowe

Loading thread data ...

formatting link
łytka okrągła obracająca się wokół osi nie przechodzącej przez jej środek. Ja bym to nazwał toroidalny, ale nie znam się. Konrad

Reply to
Konrad Anikiel

Dnia Wed, 08 Jun 2011 10:33:52 -0700, Konrad Anikiel napisał(a):

wydaje się, że obydwie formy są poprawne... :-)

Reply to
Krzysztof Chajęcki

Chyba coś takiego:

formatting link

Reply to
Konrad Anikiel

formatting link

Reply to
Konrad Anikiel

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.