Lakierowanie aluminium

Czo³em.
Czym ( w warunkach amatorskich ) pomalowaæ aluminium, ¿eby uzyskaæ
trwa³± pow³okê. Kolor chwilowo nieistotny, mo¿e byæ i bezbarwny.
Malowanie proszkowe poza zasiêgiem.
Reply to
PeJot
Loading thread data ...
U¿ytkownik "PeJot" napisa³ w wiadomo¶ci news:hfon12$ril$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Zdaje siê, ¿e do HAMERAIT (czy jak siê to pisze) widzia³em specjalny podk³ad do aluminium. Generalnie chyba po prostu musisz znale¼æ odpowiedni dla danej farby podk³ad do aluminium.
Reply to
Robert Tomasik
A niby dlaczego malowanie proszkowe jest niedostêpne. W ka¿dym wiêkszym mie¶cie lakierni proszkowych jest jak psów.
Reply to
kogutek
Ja robiłem tak: podkład bezbarwny do plastików w sprayu Motip (sklepy samochodowe). Po godzinie - dowolny lakier akrylowy w sprayu (może byc Motip albo Dupli Color)
oczywiscie wcześniej odtłuszczanie
Reply to
bynio
bynio pisze:
To dobre dla modelarzy, można zeskrobać paznokciem. Mnie trzeba coś *trwałego* niekoniecznie ładnego, od biedy mogę położyć wałkiem.
A sprawa konkretyzuje się o tyle że chciałbym bezbarwną powłokę. Co prawda jest to aluminium, ale w fabrycznym wykonaniu w innych modelach było zabezpieczane jakimś lakierem. Jak zostawię całkiem gołe, to co się stanie ? Chodzi o widelec amortyzowany w rowerze, eksploatowanym w warunkach terenowych. Niby korona też aluminiowa, nie malowana i nic się złego nie dzieje.
Reply to
PeJot
Aluminium utlenione anodowo, dobrze trzyma farbê, daje siê równie¿ barwiæ. Wydaje siê mo¿liwe do wykonania w domu.
Reply to
wt
wt pisze:
Czy można jakoś stwierdzić, czy przedmiot przed malowaniem został anodowany ? Jeśli tak, pozostało by mi tylko zdjęcie zniszczonego lakieru i pozostawienie tak jak jest.
Reply to
PeJot
imo szkoda fatygi. je¿eli rower jezdzi to i tak obetrzesz opieraj±c go pod monopolowyn, o pochodnych wywrotkach nie wspomnê, ale jak wystawowy i do zdjêæ to co innego :)
Reply to
bujnos
bujnos pisze:
W sumie widły najbardziej pokancerowałem wożąc rower w bagażniku samochodu.
Reply to
PeJot
Sir_Robak pisze:
Wypolerować to mam i gdzie i czym, ale obawiam się że po pierwszej przeprawie przez błoto po osie całe polerowanie będzie OKDR.
Reply to
PeJot
Nie bêdzie.. chyba, ¿e Al jest jakie¶ badziwewnie miêkkie. Zreszt± zobacz na felgi - dobry materia³ po polerce. Fakt faktem dbaæ trzeba troszê bardziej ale za to efekt murowany :)
Robert
Reply to
Sir_Robak
Sir_Robak pisze:
Na razie szukam możliwości pomalowania, ale malujące alufelgi nie chcą się podjąć, bo to dla nich drobnica.
Reply to
PeJot
Sir_Robak pisze:
Na razie szukam możliwości pomalowania, ale firmy malujące alufelgi nie chcą się podjąć, bo to dla nich drobnica.
Reply to
PeJot
PeJot snipped-for-privacy@02.pl napisał(a):
Powłoka po anodowaniu, w przeciwieństwie do samego duralu jest bardzo złym przewodnikiem. Omomierz, lub bateryjka z żarówką :). PP
Reply to
PL(N)umber_One

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.