Nowe roboty boston dynamics

Loading thread data ...
W dniu środa, 1 lutego 2017 18:32:29 UTC+9 użytkownik Marek napisał:
Bardzo ciekawe prace nad mobilnymi maszynami prowadzą ośrodki badawcze rosyjskiej zbrojeniówki. Bardzo ambitne, jeszcze nie tak zaawansowane, nie chwalą się tak po internetach, ale za jakiś czas puszczą maszyny na wojnę.
Reply to
Konrad Anikiel
W dniu środa, 1 lutego 2017 22:10:33 UTC+9 użytkownik Marek napisał:
Wydają 16% budżetu państwa na armię. Przy czym to co u innych pochłania większość wydatków, czyli pensje i emerytury- to w Rosji jest dużo niższe. Więc kasy na ziemniaki dla robotów wystarczy.
Reply to
Konrad Anikiel
W dniu 2017-02-01 14:43, Konrad Anikiel pisze:
Nie sądzę, że w warunkach pokoju da się dużo zrobić w zamkniętych osrodkach, bez uniwersytetów czy wolnych grantów, tak po PiSowsku, dekretem. Ale czekajmy na te samochody elektryczne i drony.
Reply to
Andrzej S

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.