Prosty polski sterownik PLC z edytowalnym HMI na stacji operatorskiej

Znacie może coś takiego? Do ogarnięcia jest około 30 sygnałów, potrzebna jest komunikacja sterownika ze stacją operatorską i jakieś HMI do postawienia na stacji, z możliwością narysowania prostego schematu i oprogramowania kilku guzików i wskaźników. A dlaczego polskie? W zasadzie nie wiem, ale dlaczego by nie?

L.

Reply to
Lisciasty
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.