Sterownik zaworów (motoreduktorów) - poszukuje wykonawcy

Witam,

Poszukuje kogoś, kto może wykonać dwa urządzenia 1. - włącznik - do sterowania praca dwóch zaworów, które napędzają motoreduktory 3 fazowe, 90 W

12,5 obr. na minutę. Układ składa się z dwóch zaworów, z których 1 otwiera a drugi zamyka przepływ w danej chwili. Do otwarcia lub zamknięcia zaworu potrzeba ok. 25 obrotów ok. 20 s pracy. Urządzenie powinno pracować w dwóch trybach - manualnym oraz automatycznym. Panel sterowania powinien posiadać przyciski do zmiany trybu - auto/manual, dwie diody sygnalizujące tryb pracy, przyciski uruchamiające "krok 1" lub "krok 2" oraz dwa przyciski do zwiększania lub zmniejszania czasu ( w sekundach, najlepiej z dokładnością do 0,5 s) pracy w danym kroku. Przydałby się również wyświetlacz, aby odczytać zaprogramowana ilość sekund. W trybie manual - do wyboru maja być dwie opcje - "krok 1" - uruchomienie silnika nr 1 na np. 20s - obroty w lewo, silnik nr 2 na np. 20s -obroty w prawo. "Krok 2" - uruchomienie silnika nr 1 na np. 20s - obroty w prawo, silnik nr 2 na np. 20s obroty w lewo. Przydatne byłyby również diody sygnalizujące prace auto/manual (jedna się pali, druga nie) nad przyciskami. Przyciski do zmiany trybów, mogłyby być podłużne jak np. do lampek, prawa strona się podnosi, lewa opuszcza lub najlepiej przycisk z dioda w środku sygnalizującą prace. Co do trybu auto, nie mam jeszcze informacji o sygnale uruchamiającym zawór , tzn. przejście z "kroku 1" na 2 ale chciałbym aby działo to właśnie w taki sposób - brak napięcia z urządzenia "informującego" - "krok 1" , pojawia się napięcie - "krok 2". Należy pamiętać ze zmiana z "kroku 1" na 2 musi się wiązać ze zmiana kierunku obrotów. Chciałbym, aby po przełączeniu trybów - auto/manual ustawienie - "krok 1" lub 2 pozostało bez zmian chyba ze będąc na manualu w "kroku 1", czujnik dostanie sygnał i zmieni od razu na "krok 2". Zakładałem uruchamianie silników przez styczniki, ale nie wiem jak wtedy rozwiązać kwestie zamiany faz w celu zmiany kierunku obrotów. Dodam ze układ może być przeskalowany do większego motoreduktora.

Drugi układ do motoreduktorów 2.2 kW. Wymagane funkcje - podział manual/auto. Manual - przełącznik ON/OFF oraz przełącznik LEWO/PRAWO - mogą być również diody nad przyciskami (mogą być pojedyncze, większe, aby całość była czytelna). W trybie auto - uruchamianie, co np. 30 minut - na np. 5 minut. Czas z dokładnością do 1 minuty, do ustawienia, - czyli musza być również przyciski i wyświetlacz.

Tutaj istotna sprawa jest wyłączenie układu po odłączeniu prądu z przekaźnika.

Jeśli te układy są możliwe do wykonania i ktoś chciałby się podjąć proszę o informacje na priva.

Pozdrawiam

PS. Może są gotowe rozwiązania posiadające funkcje, które opisałem?

Reply to
CRAY
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.