Rozwiercenie 3

Szukam sposobu rêcznego rozwiercenia otworu.Fi 2.8 w stali na d³ugo¶ci 90.
Trafi³em rozwiertak tej d³ugo¶ci ale maszynowy. Rêcznych nie spotykam [poza
przypadkiem bli¿ej nieznanego mi rozwiertaka w internetowym sklepie
modelarskim o d³ugo¶ci 120].Mo¿e ¿le szukam ? A mo¿e jakie¶ inne sposoby na
to? A kto zna parametrry pracy takiego rozwiertaka "modelarskiego" z
pokrêt³em rade³kowanym [w sklepie niewiele siê dowiedzia³em przez net, a
zdjêcia s± ma³oczytelne]?
GAL
Reply to
GAL
Loading thread data ...
Tu jeden zuch z Centralnej Polski chwalił się kiedyś że zatrudnia ślusarza który w płycie potrafi zrobić ręcznym pilnikiem otwór do setki :-) Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
U¿ytkownik "Adampio" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:gmd4il$5r3$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Zasadniczo Twój sposób jest bardzo dobry. Choæ...Tu jest bardziej skomplikowana sprawa. Detal wygl±da tak, ¿e jest to stos kr±¿ków nak³adanych na siebie z przerwami pomiêdzy nimi i lutowanych. Otwory w kr±¿kach s± poprzestawiane osiowo [luzy "zamków" lutowanych]. Bardzo wa¿na jest obróbka i to aby miêdzy kr±¿kami nie wystêpowa³ grad [to znaczy dok³adniej w tym przypadku-aby wystêpowa³ jak najmniejszy]. Jest jeszcze kilka innych uwarunkowañ.Obróbka na maszynach wykluczona,choæ mam dostêp do maszyn ró¿norakich. Zastanawia³em siê jeszcze nad kupnem rozwiertaka d³ugo¶ci 60 i zrobieniu przed³u¿ki. Trochê zachodu bo nie mogê przekroczyæ ¶rednicy 3.
GAL
Reply to
GAL
¶lusarza który w p³ycie potrafi zrobiæ rêcznym pilnikiem otwór do setki :-)
Nawet po nawierceniu po obwodzie otworkow i wybicia 'dekla' to niezla sztuka wyrownac takie cos pilnikiem.
Moze to jakis chinski mistrz tao czy innych sztuk walki, ktory cwiczy cierpliwosc, rzezbiac igielke z preta fi50.
pozdrawiam pluton
Reply to
pluton
Konrad Anikiel snipped-for-privacy@gmail.com napisał(a):
To że Tobie coś nie mieści się w głowie nie znaczy że jest niemożliwe. Tylko znaczy że masz szczupłą głowę.
Reply to
sok marchwiowy

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.