Re: Formy

> Jak lubisz słuchać porad, to ja bym doradził szkło.
>
> Problem jest jednak przy odcinaniu pierogów. Na zdjęciu widać
> karbowany rant dzielący ciasto na części. Ze szkła nie ryzykowałbym
> robić coś takiego, może się łatwo ukruszyć.
Ale to nie musi być ostre jak żyletka. Powiedzmy, promień napisów z
dna kubka szklanego całkowicie wystarczy. Spróbuj obtłuc te literki.
Powiedziałbym, że w tanich kubkach rant z podziału formy, który jest
denerwująco ostry, też usuwa się trudno i to pilnikiem. Odwagi, ludzie
robią gwoździe ze szkła!
Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.