Re: Obci??enie osiowe ?o?yska poprzecznego

Pl_(N)_umber_One napisał(a):
Witam
> Według posiadanej literatury - poradnik Trylińskiego, mamy:
>
> Nosnośc łozyska C:
>
> C=P*Kt/Kn [kG]
> gdzie:
>
> Kt=(T/T0)**1/3 - wsp. czasu pracy. (**1/3 oznacza pierwiastek 3 stopnia)
> gdzie: T - czas pracy łozyska [h], T0 - czas obliczenoiwy = 500 h. >
> Kn = (n0/n)**1/3 - asp. prędkości obrotowej.
> gdzie: n - prędkość obrotowa w obr/min , n0 - prędkośc obliczeniowa = 100/3
> obr/min.
>
> P = x*Pp+y*Pw [kG] - obciążenie zastępcze.
> gdzie:
> Pp - siła poprzeczna [kG],
> Pw - siła wzdłuzna [kG]
> x - wsp. uwzględniający rodzaj pracy łożyska, ruchomy wałek, lub ruchoma
> osłona.
> y - wsp. zależny od rodzaju łozyska
>
> Według autora - nosność C , oraz wsp. x i y są podane standardowo katalogu
> łożysk.
> Podane wzory dotyczą łożysk zwykłych i wachliwych do srednicy 50mm, jako, że
> wspomniany poradnik jet poradnikiem konstruktora przyżądów precyzyjnych. >
W mojej książeczce stoi tak:
P= X*Fr + Y*Fa ;
P - obciążenie równoważne łożyska [ w daN]
Fr - składowa promieniowaobciążenia [w daN]
Fa - składowa osiowa obciążenia łożyska [w daN]
X - współczynnik obciążenia promieniowego,
Y - współczynnik obciążenia osiowego.
i dalej:
"W tablicach wymiarowych łożysk są podane wszystkie niezbędne dane do
obliczania obciążenia równoważnego. Wartości te zostały przyjęte lub
obliczone według wzorów ISO, zgodnie z dokumntem 281/1 1-1977/E "
( książeczka to Katalog łożysk tocznych - polski !)
Z pozdrowieniami,
W.Kr
Reply to
wieslaw.kruszewski
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.